Retur av varor inom 14 dagar. En provperiod på 14 dagar gäller för dina beställningar från det att beställningen är i din ägo. Inom denna period, om inte annat anges, kan du se och bedöma artikeln. Kontrollera alltid direkt efter mottagandet av varan om den har levererats oskadad och komplett. Om så inte är fallet ber vi dig att kontakta oss så snart som möjligt, dock senast inom 24 timmar, för att rapportera detta.