Stänga
Stänga

Varukorg

Inga produkter

Gratis leverans från 2326 kr.
Reflektionsperiod 14 dagar
Kundbetyg 9,5/10
Leveranstider 1 - 3 arbetsdagar
×
inkl. MOMS
juvelerares verktyg
Luftkonditioneringsapparater & fläktar
Tillfällen

adapterhylsor

aluminiumförvaringslådor

andra

ARBO / CS Skyddskåpor

automatiska bordsmatare

avskedshållare

axlar

batterier

belysning och lampor

bitar och bituppsättningar

borrar, borruppsättningar och borrkassetter

borrhuvuden

borrslipor

brynen

chuckar

däckspakar

deburrer

diamantverktyg

digitala avläsningssystem

distributörer och kontorscentra

dremel tillbehör

fick syn på

filer och filuppsättningar

fräs- och fräsuppsättningar

gängreparationssatser

hålsågar och hålsågsatser

hammare

handtvål

hängande motorer

HBM-kabelbindningar / bandbindningar

HBM-lagringssystem

Highlighters

hjul och hjul

hylsor och spännhållare

ihåliga röruppsättningar

Insexnycklar och T-handtag

inspektionskameror / endoskop

inställningar för nyckelknappar

kakelskärare

kartellanordningar

klämverktyg

klippuppsättningar

klotsar

knivar och saxar

knivbitar och ansiktsfästehållare

knivsats

kofot

kranar och tryckuppsättningar

kranhuvud och kranhållare

kroppsskydd

kylpumpar och kylpumpsatser

limklämmor

limpistoler

Llaves

luppverktyg

magnetiska bord och magnetiska block

magnetiska verktyg

måla skrapa

malsmaskiner

maskinklämmor och borrklämmor

mätinstrument

måttband

mejslar, mejseluppsättningar och skär

momentnycklar och momentskruvmejslar

multiverktyg

murverktyg

mutter splitsers

nitklippor och nitar

olja och smörjmedel

oljefilternycklar och oljefilternyckeluppsättningar

öppna skiftnycklar

övre käftar för skruven

oxy-fuel svets- och hårdlödningsutrustning och lödbrännare

parallella uppsättningar

pincett och modelleringskrokar

pluggar och uttag

pully traktorer och pully traktorsatser

reamers och reamers sets

rörskärare och rörskärare

Rostborttagare

roterande centra och fasta centra

sågblad och sågblad

sätt i hållare och spännare

sifonpump

skärmattor

skärplattor och skärplattor

skruvmejslar och skruvmejseluppsättningar

snabbbytehållare

sortiment lådor

stansar / stansar / stansar

stöd och höjdstöd

surrande remmar

surrande remmar

svetshandskar

svetsmagneter

svetstråd, svetsstänger och elektroder

tång och sax

tejp

torkdukar

trådborstar

tråkiga huvuden

uttagssatser, spärrar och skiftnycklar

v-block

verktygsinlägg för verktygsvagnar

visas och städar

WD 40

Huvudmeny Registrera logga in en dag special Om oss Kundvagn Fraktkostnader Kundservice Skicka tillbaka Nya produkter recensioner Spårpaket Kontakt
 ;

Villkor

Innehållsförteckning:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Företagarens identitet

Artikel 3 - Tillämplighet

Artikel 4 - Erbjudandet

Artikel 5 - Avtalet

Artikel 6 - Ångerrätt

Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under reflektionsperioden

Artikel 8 - Utövande av konsumentens rätt till ångerrätt och kostnader för den

Artikel 9 - Företagarens skyldigheter vid utträde

Artikel 10 - Uteslutning ångerrätt

artikel 11 - priset

artikel 12 - efterlevnad och extra garanti

artikel 13 - leverans och utförande

Artikel 14 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, avbokning och förlängning

Artikel 15 - Betalning

Artikel 16 - Reklamationsförfarande

Artikel 17 - Tvister

Artikel 18 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser

Artikel 1 - Definitioner

Under dessa villkor har följande villkor följande betydelser:

Tilläggsavtal: ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa artiklar, digitalt innehåll och / eller tjänster tillhandahålls av entreprenören eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan den tredje parten och företagaren.
Reflektionsperiod: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
Konsument: fysisk person som inte agerar för syften relaterade till sin handel, affär, hantverk eller yrkesverksamhet;
Dag: kalenderdag;
Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;
Varaktighetsavtal: ett avtal som omfattar regelbunden leverans av varor, tjänster och / eller digitalt innehåll under en viss period;
Hållbar databärare: alla verktyg - inklusive e-post - som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som riktas till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida samråd eller användning under en period som är inriktad på det syfte som informationen är avsedd för, och att den oförändrade reproduktionen av den lagrade möjliggör information;
Ångerrätt: konsumentens möjlighet att avbryta distansavtalet inom avkylningsperioden;
Entreprenör: den fysiska eller juridiska personen som tillhandahåller produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och / eller erbjuder fjärrtjänster till konsumenter;
Distansavtal: ett avtal som ingåtts mellan företagaren och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster, varigenom upp till och när avtalet ingås, används uteslutande eller delvis en eller flera tekniker för distanskommunikation.
Modellformulär för r återkallelse: det europeiska formuläret för återkallelse av modell som finns i bilaga I till dessa villkor. Bilaga I behöver inte göras tillgänglig om konsumenten inte har en ångerrätt när det gäller hans beställning;
Teknik för distanskommunikation: betyder att det kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren samtidigt samma utrymme måste ha samlats.

Artikel 2 - Företagarens identitet

De Goudse Gereedschaphandel

Ambachtweg 19, 2841 MA, Moordrecht

Telefonnummer: 0182-787368

E-postadress: support@toolsidee.nl

Handelskammarens nummer: 71750428

Momsidentifikationsnummer: NL858834509B01

Om entreprenörens verksamhet är föremål för ett relevant licenssystem:

uppgifter om tillsynsmyndigheten.

Om entreprenören utövar ett reglerat yrke:

- den yrkesförening eller organisation som han är ansluten till;

- yrkestitel, platsen i EU eller det europeiska ekonomiska samarbetsområdet där det har tilldelats;

- en hänvisning till de yrkesregler som gäller i Nederländerna och instruktioner var och hur dessa professionella regler kan nås.

Artikel 3 - Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från entreprenören och varje distansavtal som ingås mellan företagaren och konsumenten .
Innan distansavtalet ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgängliga för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt kommer entreprenören att, innan distansavtalet ingås, ange hur de allmänna villkoren kan ses hos företagaren och att de kommer att vara gratis så snart som möjligt på konsumentens begäran. Om distansavtalet ingås elektroniskt, i avvikelse från föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kan texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på på ett sådant sätt att det enkelt kan lagras av konsumenten på en hållbar databärare. Om detta inte är rimligt möjligt kommer det att anges innan distansavtalet ingås där de allmänna villkoren kan inspekteras elektroniskt och att de kommer att skickas gratis elektroniskt eller på annat sätt på konsumentens begäran. br /> Om specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller förutom dessa allmänna villkor gäller andra och tredje styckena mutatis mutandis och i händelse av motstridiga villkor kan konsumenten alltid åberopa den tillämpliga bestämmelsen som gäller honom / henne. mest gynnsamma.

Artikel 4 - Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller görs under förutsättningar kommer detta att uttryckligen anges i erbjudandet .
Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om entreprenören använder bilder är dessa en riktig representation av de produkter, tjänster och / eller digitalt innehåll som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet binder inte företagaren.
Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet.

Artikel 5 - Avtalet

Avtalet ingås, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, för närvarande konsumenten accepterar erbjudandet. och uppfyller motsvarande villkor.
Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer företagaren omedelbart att bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av entreprenören kan konsumenten lösa upp avtalet.
Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa elektronisk överföring av data och säkerställa han för en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder.
Företagaren kan - inom rättsliga ramar - informera sig själv om konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för en ansvarsfull ingående av distansavtalet. Om entreprenören på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra en beställning eller begäran eller knyta särskilda villkor till utförandet.
Företagaren kommer senast vid leverans av produkt, tjänst eller digitalt innehåll till konsumenten följande information, skriftligt eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på ett hållbart medium:
besöksadressen till företagarens affärsplats där konsumenten kan gå med klagomål;
villkoren under och på vilket sätt konsumenten kan använda sig av ångerrätten eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;
informationen om garantier och befintlig kundservice;
priset inklusive alla skatter på produkten, tjänsten eller digitalt innehåll; i tillämpliga fall kostnaderna för leverans; och metoden för betalning, leverans eller genomförande av distansavtalet;
kraven för att säga upp avtalet om kontraktet har en längre tid på mer än ett år eller är obestämd.
om konsumenten har en ångerrätt, formen för återkallelse av modell.
Vid en utökad transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

Artikel 6 - Ångerrätt

För produkter:

Konsumenten kan lösa ett avtal om köp av en produkt under en avkylningsperiod på minst 14 dagar utan att ange skäl. Företagaren kan fråga konsumenten om orsaken till utträdet, men inte ålägga honom att ange sina skäl.
In punkt 1 nämnda reflektionsperiod börjar dagen efter att konsumenten, eller en tredje part som utsetts av konsumenten i förväg, som inte är transportören, har tagit emot produkten, eller:
om konsumenten har beställt flera produkter i samma ordning: dagen då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av honom, har fått den sista produkten. Företagaren kan, förutsatt att han tydligt har informerat konsumenten om detta före beställningsprocessen, vägra en beställning för flera produkter med olika leveranstider.
om leveransen av en produkt består av olika leveranser eller delar: dagen där konsumenten, eller en tredje part som utsetts av honom, har fått den sista försändelsen eller den sista delen;

vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten eller tredje part som utsetts till honom, har fått den första produkten.

För tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett konkret medium:

Konsumenten kan ingå ett serviceavtal och ett leveransavtal av digitalt innehåll som inte har levererats på ett konkret medium på minst 14 dagar utan att ange skäl. Företagaren kan be konsumenten om orsaken till återkallelsen, men inte ålägga honom att ange sina skäl.
Den reflektionsperiod som avses i punkt 3 börjar dagen efter ingåendet av avtalet. < br />
Utökad reflektionsperiod för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett konkret medium om det inte informeras om ångerrätten:

Om företagaren tillhandahåller konsumenten den lagstadgade informationen om ångerrätten eller har inte tillhandahållit formuläret för återkallelse av modell, kommer reflektionsperioden att löpa ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga reflektionsperioden bestämd i enlighet med de föregående styckena i denna artikel.
Om företagaren har informationen som nämns i föregående stycke till konsumenten tillhandahålls inom tolv månader från början av den ursprungliga reflektionsperioden, kommer reflektionsperioden att löpa ut 14 dagar efter den dag då konsumenten mottog informationen.

Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under reflektionsperioden

Under reflektionsperioden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen med omsorg. Han kommer bara att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bestämma produktens art, egenskaper och funktion. Utgångspunkten här är att konsumenten bara får hantera och inspektera produkten som han skulle få göra i en butik.
Konsumenten är bara ansvarig för avskrivningen av produkten som är resultatet av ett sätt att hantera produkten som går utöver vad som är tillåtet i punkt 1.
Konsumenten är inte ansvarig för avskrivningen av produkten om företagaren inte har försett honom all lagligen obligatorisk information om ångerrätten före eller vid avtalets ingång.

Artikel 8 - Utövande av konsumentens ångerrätt och kostnader för det

Om konsumenten använder sin ångerrätt kommer han att rapportera detta inom reflektionsperioden med hjälp av modellformuläret för uttag eller på ett annat entydigt sätt till entreprenören.
Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från dagen efter den anmälan som avses i punkt 1, c ge tillbaka produkten eller överlämna den till (en auktoriserad representant för) entreprenören. Detta är inte nödvändigt om företagaren har erbjudit sig att samla in produkten själv. Konsumenten har i alla fall efterlevt returperioden om han returnerar produkten innan reflektionsperioden har gått ut.
Konsumenten returnerar produkten med alla levererade tillbehör, om det är rimligt möjligt i sitt ursprungliga skick och förpackning, och i enlighet med entreprenören gav rimliga och tydliga instruktioner.
Risken och bevisbördan för korrekt och snabb utövande av ångerrätten ligger hos konsumenten.
Konsumenten bär de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om entreprenören inte har rapporterat att konsumenten måste bära dessa kostnader eller om entreprenören anger att han själv kommer att bära kostnaderna, behöver inte konsumenten bära kostnaderna för retur.
Om konsumenten drar sig tillbaka efter att ha uttryckligen begärt att tillhandahållandet av tjänsten eller leveransen av gas, vatten eller elektricitet som inte har gjorts klar för försäljning i en begränsad volym eller specificerad mängd börjar under reflektionsperioden, är konsumenten skyldig företagaren ett belopp som står i proportion till den del av skyldigheten som har uppfyllts av företagaren på m ögonblick för tillbakadragande, jämfört med full efterlevnad av skyldigheten.
Konsumenten bär inte några kostnader för utförandet av tjänster eller leverans av vatten, gas eller el, som inte är klar för försäljning i en begränsad volym eller kvantitet , eller att tillhandahålla fjärrvärme, om:
företagaren inte har tillhandahållit konsumenten lagstadgad information om ångerrätt, återbetalning av kostnader i händelse av återtagande eller formen för återkallelse av modell, eller;
konsumenten inte har uttryckligen påbörjande av utförandet av tjänsten eller leverans av gas, vatten, el eller fjärrvärme under reflektionsperioden.
Konsumenten bär inte några kostnader för full eller delvis leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett materiellt medium, om:
han har inte uttryckligen samtyckt till att påbörja uppfyllandet av avtalet före leveransen slutet av reflektionsperioden;
han har inte erkänt att han förlorat sin ångerrätt när han gav sitt samtycke; eller
företagaren har misslyckats med att bekräfta konsumentens uttalande.
Om konsumenten utövar sin ångerrätt, kommer alla ytterligare avtal att upplösas genom lagstiftning.

Artikel 9 - Företagarens skyldigheter vid utträde

Om entreprenören möjliggör ett meddelande om återkallelse av konsumenten elektroniskt, skickar han omedelbart en bekräftelse på mottagandet efter mottagandet av detta meddelande.
Entreprenören återbetalar alla betalningar från konsumenten, inklusive leveranskostnader som företagaren debiterar för den returnerade produkten, utan dröjsmål, men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten meddelar honom om återkallandet. Om inte entreprenören erbjuder att samla in produkten själv, kan han vänta med att betala tillbaka tills han har fått produkten eller tills konsumenten visar att han har återlämnat produkten, beroende på vad som är tidigare.
Företagaren använder för återbetalning samma betalningsmetod som konsumenten använde, såvida inte konsumenten samtycker till en annan metod. Återbetalningen är gratis för konsumenten.
Om konsumenten har valt en dyrare leveransmetod än den billigaste standardleveransen, behöver företagaren inte ersätta extrakostnaderna för den dyrare metoden.

Artikel 10 - Uteslutning av ångerrätten

Entreprenören kan utesluta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men bara om företagaren tydligt anger detta i erbjudandet, åtminstone i tid för slutet i avtalet har angett:

Produkter eller tjänster vars pris är föremål för fluktuationer på den finansiella marknaden som entreprenören inte har något inflytande på och som kan inträffa inom utträdesperioden;
Avtal som är stängda under en offentlig auktion. Med en offentlig auktion avses en försäljningsmetod där produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster erbjuds av entreprenören till konsumenten som personligen är närvarande eller ges möjlighet att personligen vara närvarande på auktionen, under ledning av en auktionsföretag, och där framgångsrik budgivare är skyldig att köpa produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster;
Serviceavtal, efter fullständig utförande av tjänsten, men endast om:
prestanda har börjat med uttryckligt förhandsgodkännande från konsumenten; och
konsumenten har uppgivit att han kommer att förlora sin ångerrätt så snart företagaren har fullgjort avtalet.
Paketresor enligt artikel 7: 500 BW och persontransportavtal;
Serviceavtal för tillhandahållande av boende , om ett specifikt datum eller period av prestanda föreskrivs i avtalet och annat än för bostadsändamål, godstransport, biluthyrningstjänster och catering;
Avtal som rör fritidsaktiviteter, om ett specifikt datum eller prestationsperiod föreskrivs i avtalet
Produkter som tillverkas enligt konsumentens specifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas på basis av ett individuellt val eller beslut från konsumenten, eller som tydligt är avsedda för en specifik person;
Produkter som är snabba förstöra eller ha en begränsad hållbarhet;
förseglade produkter som säljs för rött hälsoskyddsprodukter eller hygienprodukter är inte lämpliga att returneras och av vilka tätningen har brutits efter leverans;
Produkter som oåterkalleligt blandas med andra produkter efter leverans på grund av sin natur;
Alkoholhaltiga drycker w vars pris avtalades vid avtalets ingående, men leveransen kan endast ske efter 30 dagar, och det verkliga värdet beror på fluktuationer på marknaden som företagaren inte har inflytande över.
Försluten ljud, videoinspelningar och datorprogramvara, vars försegling har brutits efter leverans;
Tidningar, tidskrifter eller tidskrifter, med undantag för prenumerationer på dessa;
Leverans av annat digitalt innehåll än på ett konkret medium, men endast om:
Prestandan har börjat med uttryckligt förhandsgodkännande från konsumenten; och
konsumenten har förklarat att han härmed förlorar sin ångerrätt.

Artikel 11 - Priset

Under den period som anges i erbjudandet giltighetsperioden höjs inte priserna på de produkter och / eller tjänster som erbjuds, förutom för prisförändringar till följd av förändringar i momssatser.
I motsats till föregående stycke kan företagaren använda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer. den finansiella marknaden och som företagaren inte har något inflytande över och erbjuder rörliga priser. Denna bindning till fluktuationer och det faktum att alla angivna priser är målpriser anges i erbjudandet.
Prisökningar inom tre månader efter ingåendet av avtalet är endast tillåtna om de är resultatet av lagliga föreskrifter eller bestämmelser.
Prisökningar från 3 månader efter ingåendet av avtalet är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:

a. de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller bestämmelser; eller

b. konsumenten har befogenhet att säga upp avtalet den dag då prisökningen träder i kraft.

De priser som anges i erbjudandet om produkter eller tjänster inkluderar moms.

Artikel 12 - Efterlevnad av avtalet och ytterligare garanti

Företagaren garanterar att produkterna och / eller tjänsterna följer avtalet, specifikationerna som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och / eller användbarhet och de lagstadgade bestämmelser och / eller statliga bestämmelser som finns på dagen för avtalets ingående. Om avtalat, garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.
En extra garanti som tillhandahålls av företagaren, hans leverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de lagliga rättigheterna och påståenden som konsumenten har på marken av avtalet kan hävda mot företagaren om entreprenören har misslyckats med att uppfylla sin del av avtalet.
En ytterligare garanti förstås som en förpliktelse för företagaren, dess leverantör, importör eller producent där det tillhandahålls till konsumenten tilldelar vissa rättigheter eller fordringar som går utöver vad det är lagligen skyldigt att göra om han inte har uppfyllt sin del av avtalet.

Artikel 13 - Leverans och utförande

Företagaren kommer att ta största möjliga omsorg när han får och genomför beställningar. av produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företagaren.
Med vederbörlig hänsyn till vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor. angivet kommer företagaren att utföra accepterade beställningar snabbt, men senast 30 dagar, såvida inte en annan leveransperiod har avtalats. Om leveransen är försenad, eller om en beställning inte eller endast delvis kan utföras, kommer konsumenten att meddelas om detta senast 30 dagar efter beställningen. I så fall har konsumenten rätt att lösa upp avtalet utan kostnader och rätten till möjlig kompensation.
Efter upplösning i enlighet med föregående stycke kommer företagaren omedelbart att återbetala det belopp som konsumenten har betalat.
Risken av skador och / eller förlust av produkter vilar på företagaren tills leveransen till konsumenten eller en förutbestämd och företagaren tillkännagav representant, såvida inte uttryckligen överenskommits. En produkt skickas till den adress som kunden har angett vid beställningen. Om en artikel inte kan levereras eftersom paketet avslås eller den angivna adressinformationen är felaktig, kommer produkten att returneras till Toolsidee i Waddinxveen.
Om en kund fortfarande vill ta emot produkten måste kunden betala fraktkostnader igen så skickar vi produkten igen.


Artikel 14 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, avbokning och förlängning

Avbokning:

Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst med vederbörlig hänsyn till överenskomna avbokningsregler och en uppsägningstid om högst en månad.
Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst vid slutet av den angivna terminen, med vederbörlig hänsyn till den överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid på högst en månad.
Konsumenten kan säga upp de avtal som avses i föregående stycken:

- när som helst och inte begränsas till uppsägning på en vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

- åtminstone avbryta på samma sätt som de ingick av honom;

- avbryt alltid med samma avbokningsperiod som entreprenören har föreskrivit för sig själv .

Förlängning:

Ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster , får inte tystnad förlängas eller förnyas för en viss tid.
Trots föregående stycke kan ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av dagliga nyheter och veckotidningar och tidskrifter vara tyst förlängs med en fast period på högst tre månader, om konsumenten kan säga upp detta förlängda avtal i slutet av förlängningen med en uppsägningstid om högst en månad.
Ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter eller tjänster, får endast förlängas stillsamt för en obestämd tid om konsumenten kan avbryta när som helst med en uppsägningstid på högst en månad. Uppsägningstiden är högst tre månader i händelse av att avtalet sträcker sig till ordinarie, men mindre än en gång i månaden, leverans av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter.
Ett avtal med en begränsad varaktighet av ordinarie leverans för en introduktion. av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter (prövning eller introduktionsprenumeration) fortsätter inte stillsamt och slutar automatiskt i slutet av rättegången eller introduktionsperioden.

Varaktighet:
Om ett avtal har en löptid på mer än ett år, kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, såvida inte rimlighet och rättvisa motsätter sig avbokning före slutet av den överenskomna termen.

Artikel 15 - Betalning

Om inget annat anges i avtalet eller ytterligare villkor, belopp till kunden och ska betalas inom 14 dagar efter det att kylperioden börjat, eller i avsaknad av en kylningsperiod inom 14 dagar efter avtalets ingående. När det gäller ett avtal om att tillhandahålla en tjänst, börjar denna period dagen efter det att konsumenten har fått bekräftelsen av avtalet.
Vid försäljning av produkter till konsumenter kan konsumenten aldrig vara skyldig i allmänna villkor. upp till en förskottsbetalning på mer än 50%. Om förskottsbetalning har fastställts, kan konsumenten inte hävda några rättigheter beträffande utförandet av beställningen eller tjänsterna i fråga innan den föreskrivna förskottsbetalningen har gjorts.
Konsumenten har skyldigheten att omedelbart korrigera felaktigheter i de angivna eller angivna betalningsuppgifterna. att rapportera till företagaren.
Om konsumenten inte uppfyller sina betalningsskyldigheter i tid, efter att han har informerats av företagaren om försenad betalning och företagaren har beviljat konsumenten en period på 14 dagar för att fortfarande uppfylla sina betalningsförpliktelser, efter att inte ha betalats inom denna 14-dagarsperiod, förfaller den lagstadgade räntan på det förfallna beloppet och entreprenören har rätt att debitera de extra domstolliga inkassokostnader som han har ådragit sig. Dessa insamlingskostnader uppgår till maximalt: 15% på utestående belopp upp till 2 500 euro; 10% under de kommande € 2.500 och 5% under de kommande € 5.000 med minst 40 €. Entreprenören kan avvika från de angivna beloppen och procentsatserna till förmån för konsumenten.

Artikel 16 - Klagomål

Företagaren har tillräckligt avslöjat klagomål

Gratis leverans från 2326 kr.
Reflektionsperiod 14 dagar
Kundbetyg 9,5/10
Leveranstider 1 - 3 arbetsdagar